Přeskočit na obsah

ZELENÉ STŘECHY

Extenzivní zelené střechy

Extenzivní zelená zahrada je jednodušší, klade menší nároky na únosnost střechy a většinou nemá zavlažovací systém. Není tedy určena k aktivnímu pěstování rostlin a veškerá vegetace na ní roste sama. Díky tomu je nutné použít odolné rostliny, jako jsou netřesky, rozchodníky, kostřavy apod. Výhodou extenzivních zahrad jsou nízké náklady na konstrukci a údržbu.

Intenzivní zelené střechy

Intenzivní zelená střecha je navržena s běžným pěstováním rostlin. Kromě rostlin je zde možné pěstovat také menší stromy a keře. Intenzivní zelená střecha předpokládá instalaci závlahového systému a vyžaduje pravidelnou údržbu. Tento typ střechy může být navržen jako pochozí, což s sebou samozřejmě nese i patřičné nároky na jejich konstrukci a únosnost.

Dotace na zelené střechy

Program Nová zelená úsporám stále poskytuje dotace na výstavbu zelených střech. Navíc díky cenové studii Rady odborné sekce Zelené střechy při SZÚZ budou nově zelené střechy podpořeny o 300Kč vyšší částkou, tj 800 Kč/m2. Pokud uvažujete o vytvoření zelené střechy, neváhejte nás kontaktovat. Vytvoříme vám projekt i realizaci.