Přeskočit na obsah

TRAVNATÉ PLOCHY A LOUKY

Setý trávník nebo travní koberec?

Přírodní trávník nám vytváří krásnou zahradu a také pocit pohody a volného času. Podstatné je, abychom si promysleli, k jakému účelu budeme trávník využívat, tj. jestli ho chceme mít zátěžový, nebo okrasný, pouze zatravněný či oživený lučním kvítím. A je pro mne a moji zahradu lepší variantou živý travní koberec, nebo vysetí travnaté plochy? Poradíme vám, v čem se tyto možnosti liší. Jedním z řešení je dokonce kombinace obou možností.

Základem pro položení travního koberce a setí trávníku je mít rovný terén. Realizaci trávníku proto předchází zemní práce. Je to ideální okamžik pro vytvoření terénní vlny v zahradě, srovnání pozemku a podobně. Vrchní vrstvu musí vždy tvořit uválcovaná ornice. Srovnaný terén následně zryjeme na hloubku rýče. Zryjeme dokonce i původní trávník, pokud na části pozemku už je, ale chceme nový. Drny rozbijeme a zapracujeme do půdy jako zelené hnojivo. 

Travní koberce

Travní a luční koberce pokládáme zpravidla od dubna nebo na konci sezony. Na podzim jsou nejlepší podmínky pro jeho uchycení, protože je méně slunečního svitu (kratší dny) a více vláhy (rosa). Plocha by měla být od cílového stavu nižší cca o 2 cm kvůli následnému navýšení travním kobercem. Ideální je takto připravenou plochu nechat chvíli v klidu např. po přejití deště kvůli případnému slehnutí. Trávník samotný potřebuje k dobrému růstu min. 15cm vrstvu kvalitní, středně těžké půdy. Pokud máte pozemek s těžší půdou, doporučujeme přidat vrstvu písku a zapravit. U pozemků s navážkou nebo jílovitou půdou je na zvážení, zda horní vrstvu 15 cm nevyměnit za kvalitní půdu. Těsně před pokládkou doporučujeme na plochu aplikovat granulované hnojivo.

Travní koberec je nutné položit do 24 hodin od sloupnutí v trávníkové školce. Pokud to není možné, je nutné trávníky rozmotat na stinném místě a zavlažit. Položený travní koberec pak musíme zaválet a ihned zalít. Zálivku následně opakujeme podle počasí 1–3krát denně po dobu 10 dní. Poté zalévání pozvolna snižujeme. Základní zakořenění trávníkového koberce trvá 10–14 dní. Během této doby bychom měli omezit pohyb po ploše na minimum. Po zakořenění přichází na řadu první seč.

Luční koberce

Luční koberec je kombinace barevných květin společně s nízkými travinami. Je skvělým řešením pro rychlé ozelenění rodinné zahrady, parku, střešní zahrady, sadu apod. U vysetí louky je doba zapěstování několik let. Po položení rolí se nemusíme trápit s náletem plevelných druhů, budeme mít hned krásnou rozkvetlou louku, jejíž barva a struktura se bude neustále měnit. Luční koberec je také skvělé řešení k vytvoření dynamické a ekologické zahrady.

Pokládka lučního koberce je velmi podobná jako u travního koberce. Louka je schopná samostatného růstu už od měsíce po položení. Od této doby ji není nutné zalévat. Louka dorůstá 50 cm výšky. Nehnojí se, ani neaplikují postřiky. Stačí ji 2–3krát ročně sekat, 10 cm od povrchu. Za tuto jednoduchou péčí vám bude vaše louka vděčná a odmění vás bohatou škálou barevných květů.

Výsev trávníku

Pokud se chceme kochat esteticky vyhlížejícím trávníkem, zvolíme okrasnou travní směs. Trávníky založené z těchto travních směsí vyžadují lepší přírodní podmínky, intenzivní ošetřování v podobě pravidelné závlahy, vyrovnané výživy a vertikutace, tj. prořezání travního drnu do hloubky 2 až 4 mm. Pokud dodržíte pravidelnost těchto zásahů, budete odměněni dokonalým trávníkem.

V případě, že chceme trávník využívat pro aktivní odpočinek, hry dětí a pobíhání domácích mazlíčků, volíme zátěžový trávník, který nám vytvoří hřišťová travní směs. Tento trávník se rychle regeneruje po případném poškození.

Travní směs do sucha nám pomůže zatravnit problematické pozemky slunných poloh, chudších a písčitých půd. Trávníky založené z této směsi se vyvíjejí pomaleji, ale dobře přečkávají krátkodobé sucho a snáší i běžnou zátěž.

V případě částečně zastíněných pozemků volíme travní směs do stínu, která vydrží i částečné zastínění západních a severních svahů. Vhodná je i pod solitérní dřeviny apod. Dobře založený a ošetřovaný trávník je kompaktní a snáší i mírnou zátěž.

Výsev květnatých luk

Důležité je u výsevu květnatých luk počítat s tím, že pokud nezvolíme variantu lučního koberce, budeme se krásou lučního kvítí kochat až za dva roky. První rok po výsevu totiž rostou hlavně kořínky lučních rostlin a nad zemí plevel.

Louku zakládáme vždy do čisté půdy. Semena přírodních lučních rostlin totiž nesmíme přisévat do založeného trávníku. Osiva pravých květnatých luk ani nemícháme s běžným travním a jetelotravním osivem. Půdu pro výsev louky připravíme jako pro trávník, ale nehnojíme a nepoužíváme herbicidy.

Nejvhodnější dobou pro vysetí květnaté louky je jaro a pozdní podzim, ale vysévat ji můžeme po celý rok. Louku sekáme běžnou travní sekačkou nebo kosou 4 – 5 cm nad povrchem půdy.

Zahradní a parkové louky

Pokud chceme svoji zahradu obohatit, můžeme si na ní vytvořit malý pestrý záhonek lučních květů, nebo naopak pokrýt v přírodním stylu většinu zahrady. Zapěstovaná květnatá louka nabízí pestré možnosti tvarování a využití. Louky můžeme sekat častěji, asi jednou za měsíc a vytvořit nízký porost pro střední přecházení. Takto je možné v zahradě tvořit cestičky a pobytová místa. Výhodou je možnost změny pouze změnou místa sekání. Po vynechání seče louka opět obroste a vykvete většinou do pěti týdnů.

Mezi tradiční luční směsi patři Česká květnice, Horská louka, Chalupářská louka, Kopretinová louka, Louka pro motýly, Louka starých časů, Luční květy na obohacení porostu, Slunná stráňka, Zahradní loučka, Zelený chodníček. Následující kompozice přírodních rostlin jsou především možností jak přidat do tradičních luk květiny určité barvy. Jde o směsi Bílá louka, Červená louka, Modrá louka a Žlutá louka.

Louky pro včely

Květiny a včely patří k sobě. Jenže ne vždy se v okolí včelstev vyskytuje pestré zastoupení květin. Pokud chceme včelám pomoci, můžeme založit jednoletý i vytrvalý porost pro včely. Mezi jednoleté květiny patří zahradní letničky a léčivé bylinky. Mají výhodu rychlého vývoje a kvetení do pozdního podzimu. Semena letniček většinou nepřečkají zimu a následující rok je musíme zasít znovu. Trvalky v prvním roce výsevu mnoho nevykvetou, od druhého roku poskytují pastvu, kterou je možné ovlivnit postupným sečením. Pro včelí pastvu bývá vhodná kombinace obou typů porostů. Sem patří Letničky pro včely, Trvalky pro včely.

Záhonové porosty

Směsi semen jsou určeny k založení originálních záhonů, především na zahradách. Řadíme sem směsi s názvem Bylinková vonička, Polní kvítí a Střešní zahrada.

Krajinářské louky

Krajinářské louky jsou určeny především k osevu větších ploch v krajině. Důležité při zakládání těchto luk je vytvoření přírodě blízkého porostu, který bude navazovat na své okolí. Tak se nově založená louka stane stabilizačním prvkem krajiny a vytvoří podmínky pro život mnoha organismů. Patří sem Květnatý podrost do stínu, Louky na výsušnou půdu, Louky na střední (běžnou) půdu – mezofytní louky, Rekultivační porost, Vlhké louky.