Zelené střechy

Extenzivní zelené střechy

Extenzivní zelená zahrada je jednodušší, klade menší nároky na únosnost střechy a většinou nemá zavlažovací systém. Není tedy určena k aktivnímu pěstování rostlin a veškerá vegetace na ní roste sama. Díky tomu je nutné použít odolné rostliny, jako jsou netřesky, rozchodníky, kostřavy apod. Výhodou extenzivních zahrad jsou nízké náklady na konstrukci a údržbu.

Intenzivní zelené střechy

Intenzivní zelená střecha je navržena s běžným pěstováním rostlin. Kromě rostlin je zde možné pěstovat také menší stromy a keře. Intenzivní zelená střecha předpokládá instalaci závlahového systému a vyžaduje pravidelnou údržbu. Tento typ střechy může být navržen jako pochozí, což s sebou samozřejmě nese i patřičné nároky na jejich konstrukci a únosnost.

Zelená střecha
Zelená střecha
Zelené střechy 1
Zelené střechy 2